Giới thiệu khóa học

Bạn sẽ được thi thử kỹ năng Nghe và Đọc để biết trình độ và kèm giải thích chi tiết đáp án từ đội ngũ ACE để học ôn nhé!

Đăng ký khóa học

Cambridge 17

200,000 đ Đăng ký