Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC CUNG CẤP NHỮNG GÌ?

- 24 bài giảng + 24 slides và nhiều tài liệu bổ trợ

- Chữa 14 bài gồm 9 bài nói và 5 bài viết

- Nhận 5 topics speaking part 3 cho tháng thi

- Hỗ trợ thu chữa bài tới 3 tháng, thời hạn khóa học tới 6 tháng

- Tặng kèm Khóa học NỀN TẢNG TOÀN DIỆN khi đăng ký

Đăng ký khóa học

Khóa VNU 4 Skills gia hạn cho học viên cũ

1,990,000 đ
2 tháng
Đăng ký