Giới thiệu khóa học

CHÚNG TA SẼ HỌC CÁC NỘI DUNG GÌ?

 1. Những tư duy cần cài đặt trước khi học
 2. Cách đọc phiên âm
 3. Cách tra từ điển chuẩn ACE
 4. Cách học từ vựng chuẩn ACE
 5. Cấu trúc của một câu tiếng anh như thế nào (sentence structure)
 6. Word formations (Các dạng từ loại: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ)
 7. Sự tương hợp chủ vị - chia động từ (S-V agreement)
 8. 12 thì của động từ
 9. Cách đặt câu hỏi (với từ để hỏi, yes no question, tag question)
 10. Cách nói mục đích (purposes)
 11. Cách diễn đạt bị động (passive voice)
 12. 5 loại câu điều kiện
 13. Mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề quan hệ
 14. Mạo từ
 15. Nguyên mẫu và Ving
 16. Liên từ
 17. So sánh
 18. Giớ từ
 19. Mạo từ
 20. Lồng ghép trong các bài ngữ pháp là 5 chủ đề giao tiếp cơ bản để luyện tập
 21. Lồng ghép trong các bài ngữ pháp là các bài reading về tư duy, động lực,....rất bổ ích.

Cùng xem một số trong rất nhiều feedback 100% hữu ích và giúp đỡ cho các học viên rất tốt nhé. 

FEEBBACK CỦA HỌC VIÊN

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký