Giới thiệu khóa học

Tập sách "1000 essential words for the VNU-EPT" tổng hợp và giải thích chi tiết loạt từ vựng phổ biến, quan trọng trong bài thi VNU. 

Sự lặp lại chính là một trong những điều tối quan trọng của việc học từ vựng. Vì vậy, bạn nhớ ôn tập thường xuyên để nằm lòng những từ vựng đó nhé. 

Nếu có thời gian, bạn có thể tự tra lại từ vựng theo quy trình 5 bước của ACE để hiểu và nhớ sâu sắc cá từ vựng trên. Chị tiết 5 bước được hướng dẫn từ trang số 20 của link: http://bit.ly/pronounce_ace

ACE chúc bạn học tập thật tốt và luôn hào hứng với tiếng Anh!^^ 

Đăng ký khóa học

50,000 đ Đăng ký