Giới thiệu khóa học

Gồm 2 tập sách:

- Tập: Bài mẫu speaking part 2 với những chủ đề phổ biến nhất (kèm 1 số bài mẫu part 1, 3);

- Tập: phân tích writing task1 và task 2 làm mẫu để các bạn hiểu cách làm một bài writing chuẩn.

Nội dung khóa học

Tập sách "Bài mẫu speaking part 2" và Tập sách "Phân tích writing task 1,2"
 Tập sách Bài mẫu speaking part 2 (bonus part 1&3)
 Tập sách Phân tích writing task 1, 2
 Năm 2022 - Tháng 4

Đăng ký khóa học

Tập sách Bài mẫu speaking part 2 và Phân tích writing task 1,2 VNU-EPT

90,000 đ Đăng ký

Tập sách Bài mẫu speaking part 2 và Phân tích writing task 1,2 VNU-EPT

90,000 đ Đăng ký