Giới thiệu khóa học

Bạn sẽ được thi thử kỹ năng Đọc để biết trình độ và kèm giải thích chi tiết đáp án từ đội ngũ ACE để học ôn nhé!

Nội dung khóa học

Test IELTS KỸ NĂNG ĐỌC cho lớp IELTS THPT tại ACE
 HƯỚNG DẪN
 Bài kiểm tra Reading

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

50,000 đ Đăng ký