Giới thiệu khóa học

Thi thử và được chấm điểm chi tiết để biết trình độ và hướng ôn tập.

Phần giải thích đáp án vô cùng chi tiết. Với phần nghe sẽ có hiển thị scripts và dịch nghĩa, phần đọc sẽ có giải thích đáp án từ part 5 tới part 6, phân tích đáp án. Đặc biệt với part 7, bạn sẽ được xem giải thích đáp án từng phần bằng videos (15 videos) chi tiết như những tiết học thực thụ.

Nội dung khóa học

TEST TOEIC ONLINE KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ NGHE ĐỌC
 HƯỚNG DẪN
 Bài kiểm tra

Đăng ký khóa học

TOEIC

Bạn sẽ được xem giải thích cặn kẽ từng câu cho tới part 7 khi thi thử. Giống như 4 buổi học với chi phí siêu rẻ còn được làm bài thi thử.

100,000 đ
1 tháng
Đăng ký