Giới thiệu khóa học

Thi thử TOEIC nghe đọc dành cho trợ giảng, cộng tác viên...của ACE.

Nội dung khóa học

TEST TOEIC ONLINE KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ NGHE ĐỌC CHO NỘI BỘ ACE
 HƯỚNG DẪN
 Bài kiểm tra

Đăng ký khóa học

Thi thử TOEIC nghe đọc nội bộ ACE

100,000 đ Đăng ký