Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC CUNG CẤP NHỮNG GÌ

- 24 bài giảng + 24 slides và nhiều tài liệu bổ trợ

- chữa 14 bài gồm 9 bài nói và 5 bài viết

- được gửi 5 topics speaking part 3 cho tháng thi

- hỗ trợ thu chữa bài tới 3 tháng, thời hạn khóa học tới 6 tháng

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

KHÓA VNU 4 SKILLS TOÀN DIỆN 2022

Giá ưu đãi cho khóa học vnu 2022 trước khi khóa học mới nhất được cập nhật

1,990,000 đ
6 tháng
Đăng ký