COMBO SMART TOEIC 550 + FOUNDATION

Đăng ký tham gia

Những điểm đặc biệt của khóa học:

  1. Phương pháp lặp lại ngắt quãng (spaced-repetition)
  2. Phương pháp lặp lại có chủ ý (active recall)
  3. Luôn luôn liên hệ thực tế (practical, real world experience related)
  4. Nhiệt huyết, truyền cảm (aspiration)
  5. Logic, sắp xếp bài giảng khoa học, có lớp lang, có chủ đích rõ ràng (logical)
  6. Luôn đặt sự hiệu quả, nhanh chóng, nhưng học đủ sâu, sẽ nhớ rất lâu với những kiến thức được truyền đạt (effective method)
  7. Một điểm đặc biệt là sự tích hợp này đến bản thân học viên không biết, chỉ đơn giản là cứ học theo sự sắp xếp của thầy, nhưng mà nó lại đảm bảo được tính khoa học xuyên suốt từ đó đem lại kết quả cao đã được kiểm chứng.

 

Phương pháp giảng dạy tích hợp S.M.A.R.T – Giải pháp triệt để chinh phục TOEIC

 

Một phương pháp:
- Dễ tiếp cận với tất cả mọi người
- Một công thức hiệu quả đã được chứng minh
- Một người bạn đồng hành đáng tin cậy
- Một giải pháp linh động phù hợp với từng nhu cầu học tập riêng biệt

 

So sánh lợi ích:

 

Giảng viên

  • Nguyễn Xuân Khánh

Đăng ký học

Học phí

999.000đ

4.000.000đ

-76%

Chỉ trong tháng 9 này