Comprehensive SMART FOUNDATION

Vững Nền tảng Tiếng Anh toàn diện trong 2 tuần
Nguyễn Xuân Khánh
0 Đánh giá 312 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Chỉ một khóa học duy nhất giúp các bạn Hệ thống toàn bộ kiến thức tiếng Anh nền tảng chỉ trong 15h

Giới thiệu khóa học

Comprehensive SMART FOUNDATION (Khóa học nền tảng Tiếng Anh toàn diện) - Chỉ một khóa học duy nhất giúp các bạn Hệ thống toàn bộ kiến thức trung học chỉ trong 15h
 
Đối tượng phù hợp:
 • Hoàn toàn mất gốc, không biết chút gì về Tiếng Anh
 • Nền tảng ngữ pháp yếu, không hiểu bản chất
 • Bỏ học Tiếng Anh từ lâu, chưa biết bắt đầu lại từ đâu
 • Có nền tảng Tiếng Anh nhưng chưa có tính hệ thống, muốn ôn tập lại trước khi học lên cao
 • Vững nền Tiếng Anh nhưng muốn củng cố và bổ sung thêm hướng tiếp cận mới mẻ, toàn diện cho những kiến thức nền tảng quan trọng
Nội dung học tập:
 • Những tư duy cần cài đặt trước khi học
 • Bảng phiên âm quốc tế IPA
 • Cách tra từ điển và học từ vựng 5 bước chuẩn ACE The Future
 • Word formations (Các dạng từ loại: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ)
 • Liên từ
 • Cấu trúc câu đơn, phức, hợp, phức hợp trong Tiếng Anh (sentence structures)
 • Sự tương hợp chủ vị - chia động từ (S-V agreement)
 • 12 thì của động từ
 • Cách đặt câu hỏi (với từ để hỏi, yes no question, tag question)
 • Cách nói mục đích (purposes)
 • Cách diễn đạt bị động (passive voice)
 • 5 loại câu điều kiện
 • Giới từ
 • Mạo từ
 • Mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề quan hệ
 • Nguyên mẫu và Ving
 • So sánh
 • Lồng ghép trong các bài ngữ pháp là các bài reading về tư duy, động lực,....rất bổ ích.
Note: Ngữ pháp là thứ không nên học lâu (suốt ngày làm bài tập ngữ pháp), vì điều này sẽ gây ra sự nhàm chán và nhanh chóng quên đi kiến thức như cách mà chúng ta đã học từ nhỏ tới giờ và vẫn chưa làm chủ được Tiếng Anh. Với cách tiếp cận của phương pháp SMART, ngữ pháp là thứ mà trước tiên chúng ta học thật nhanh (1-3 tuần) để hiểu bản chất sau đó sẽ quan sát, phân tích, cảm nhận cách dùng, phản xạ được cách dùng của nó thông qua học nghe và học đọc. Nghe người bản xứ dùng cấu trúc ngữ pháp đó trong câu nói như thế nào, nghe người bản xứ viết ngữ pháp đó trong câu nhằm diễn đạt điều gì. Khóa học sẽ làm điều này, thông qua nghe giảng các bạn sẽ được “cấy sâu vào” những kiến thức nền quan trọng. Từ đó việc có thể hiểu bản chất và sẽ nhớ mãi mãi kiến thức phục vụ cho lâu dài.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về khóa học và phương pháp S.M.A.R.T Học thử
 • Bài 2: Đường học thuật (learning curve) Học thử 3:37
 • Bài 3: Đường quên (forgetting curve) Học thử 2:28
 • Bài 4: Accumulated time/ investment time (Thời gian học tích lũy, thời gian đầu tư cho việc học) Học thử 5:24
 • Bài 5: Resource allocation (Phân bổ nguồn lực để học tập) Học thử 1:46
 • Bài 6: Summary - Thứ tự ưu tiên học các English features (Mảng kiến thức T.A) Học thử 1:40
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học SMART FOUNDATION 3:22
 • Bài 2: Giới thiệu các thành phần của một câu Tiếng Anh 20:20
 • Bài 3: Sơ đồ tư duy - cấu trúc một câu Tiếng Anh 24:19
 • Bài 4: Complements, Modifiers, Một số mẫu câu minh họa 6:31
 • Bài 5: Câu đơn, phức, phức hợp và một số bài tập ví dụ 7:08
 • Bài 6: Bài đọc 1 - The Elephant Rope (Sợi dây trói buộc con voi) 11:30
 • Bài 7: Cách tra từ điển, cách học từ vựng theo 5 bước của ACE
 • Bài 8: Hướng dẫn tra từ điển hiệu quả 11:44
 • Bài 9: Word forms (Từ loại) - Pronouns (Đại từ) 4:49
 • Bài 10: Hiểu thêm về Danh từ trong Tiếng Anh 16:52
 • Bài 11: Động từ chính, Trợ động từ, Động từ khuyết thiếu 12:17
 • Bài 12: Word forms - Adjectives (Tính từ) 7:33
 • Bài 14: Reading 2 - A very special bank account (Một tài khoản ngân hàng rất đặc biệt) 6:21
 • Bài 15: Sự tương hợp chủ ngữ và động từ (Subject verb agreement) - Chia động từ 22:38
 • Bài 16: Thì của động từ (hiểu rõ 12 thì của động từ) 27:01
 • Bài 17: Chữa một số bài tập về 12 thì của động từ 9:16
 • Bài 18: Reading 3 - Dreams can’t be too big (Giấc mơ không thể quá lớn hay sao) 22:39
 • Bài 19: Ba cách đặt câu hỏi (Với từ để hỏi, với trợ động từ, hỏi đuôi) 18:08
 • Bài 20: Bài tập minh họa cách đặt câu hỏi 21:03
 • Bài 21: Reading - The Right Place (Tài năng nên được đặt đúng chỗ) 10:16
 • Bài 22: Cách nói mục đích (purposes) và bài tập minh họa 20:45
 • Bài 23: Passive voice (Cách nói bị động) và bài tập ví dụ 22:42
 • Bài 24: Câu điều kiện và bài tập ví dụ 29:14
 • Bài 25: Mệnh đề quan hệ 16:18
 • Bài 26: Rút gọn mệnh đề quan 9:00
 • Bài 27: Mệnh đề quan hệ - Bài tập minh họa 14:01
 • Bài 28: Reading - The obstacle on our path (Những chướng ngại trên đường đời) 9:32
 • Bài 29: Gerund (Ving) and Infinitive (V nguyên thể) 15:33
 • Bài 30: Gerunds and Infinitives (tiếp) 15:41
 • Bài 30: Tất tần tật về Liên từ 18:03
 • Bài 31: Các loại câu so sánh 14:54
 • Bài 32: Future Jobs (Interview), Reading - On God's time (Theo giờ của Chúa) 8:46
 • Bài 33: Những giới từ quan trọng (in, at, on) 9:06
 • Giới thiệu về TOEIC format (Nghe Đọc), những giá trị khi học đúng cách 18:06
 • SMART TOEIC 550 - TOEIC PART 1 (Phần 1) 25:09
 • SMART TOEIC 550 - TOEIC PART 1 (Phần 2) 21:21

Thông tin giảng viên

Nguyễn Xuân Khánh
401 Học viên 7 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

499.000 1.000.000 -51%
Chỉ trong tháng 9 này
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 9 giờ 6 phút
Giáo trình: 42 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC